Ciuf de pădure

Ciuf de pădure– Asio otus

Clasificare

 • Regnul: Animalia
 • Clasa: Aves
 • Ordin: Strigiformes
 • Familie: Strigidae
 • Gen: Asio
 • Specie: Asio otus

Caractere de identificare

Ciuful de pădure este o specie de pasăre răpitoare de noapte de talie medie. Lungimea corpului este de 31-37 cm, anvergura este de 86- 98 cm și masa de 220-305 grame, fiind mai mic comparativ cu ciuful de câmp.
Pe partea dorsală penajul este crem-ruginiu, fin pătat, iar pe partea ventrală prezintă striații. Pe cap prezintă două moțuri lungi sau ciufi, vizibile atunci când pasărea se află în postura erectă de camuflaj, în perioada de curtare sau când pasărea este alarmată. Ciufii nu sunt vizibili atunci când pasărea este relaxată, nici atunci când se află în zbor. Ochii sunt de culoare portocalie. Discul facial este uniform și prezintă două arcuri albe în dreptul ochilor.
Sexele sunt asemănătoare, femela fiind ușor mai mare comparativ cu masculul. Penajul masculului este de o nuanță mai deschisă, cu mai puține striații pe partea ventrală, iar fața este mai deschisă la culoare.
Numele genului, ⹂Asio⹂ , provine din limba latină, desemnând o pasăre de noapte cu ”urechi”. Otus este forma latinizată a grecescului otos, care înseamnă ”cu urechi sau ciuf”. Prin urmare, este vorba despre o pasăre de noapte cu ”urechi”.
Oasele nedigerate ale rozătoarelor pe care le consumă sunt regurgitate sub formă de ingluvii. Iarna le putem observa aceste ingluvii pe sol în zona unde s-a format colonia de iernare. La această specie s-a înregistrat un record de longevitate în sălbăticie de 27 de ani și 9 luni.

Distribuția

Ciuful de pădure se întâlnește în emisfera nordică, având o distribuție largă, în regiunea Euroasiatică, până în nordul Africii. Este întâlnită și pe tot continentul nord-american, până în nordul Mexicului.
În Europa, populația cuibăritoare este cuprinsă între 304 000-776 000 de perechi, reprezentând
28% din populația globală Populațiile din nord sunt migratoare, iar cele din centrul continentului sunt parțial migratoare sau dispersive. În nord urcă până în zonele sub-arctice.
În România, ciuful de pădure se întâlnește pe tot parcursul anului, atât în perioada de cuibărit,
cât și în perioada sezonului rece, fiind prezentă în majoritatea regiunilor. Se estimează un număr de 11 389 de perechi cuibăritoare în România.
Pe lângă exemplarele rezidente, iarna apar în România și exemplare care migrează din alte părți ale continentului.

Populația europeană este de 7 500 000 și 19 000 000  perechi cuibăritoare.

În România, populația de coțofană este cuprinsă între 668 969 și 822 706 de perechi cuibăritoare, fiind stabilă.

Mediul de viață și biologia speciei

Ciuful de pădure cuibărește în păduri și în habitate mozaicate semi-deschise, în apropierea terenurilor arabile sau în cuiburi abandonate de corvide de-a lungul aliniamentelor de arbori și arbuști, în parcuri sau plantații, în livezi bătrâne, cimitire cu arborii și arbuști, în diferite zone împădurite din localități sau din vecinătatea localităților.
În România este larg răspândit în habitate împădurite și semiîmpădurite, pe întreg teritoriul țării,
din zonele joase de câmpie și luncă, până în zona dealurilor înalte.
Cuibărește în cuiburi de ciori, coțofene sau alte corvide. Iarna se adună în grupuri de câteva zeci sau chiar mai multe exemplare.
Pe timpul zilei stă camuflată în arbori, iar seara și noaptea vânează pe câmpurile din jurul localităților, unde capturează șoareci de câmp sau alte mamifere mici, păsări mici sau chiar insecte. Prada este localizată în principal după sunet. Vânează printr-un zbor silențios puțin deasupra solului, năpustindu-se brusc asupra prăzii. Uneori vânează și stând la pândă pe diferite suporturi.
Este o specie monogamă. Manifestă comportament de teritorialitate, însă adesea perechile pot fi situate destul de aproape unele de altele, la 50-150 m. Masculul își marchează teritoriul prin bătăi de aripi care se aud ca mici pocnituri, dar și prin emisii vocale. Cuibărește în pâlcurile de păduri în cuiburi vechi ale altor specii precum ciori, coțofene, alte corvide, mai rar pe pământ, la baza trunchiurilor sau în iarba înaltă. Se hrănește majoritar cu șoareci, restul hrană fiind asigurat de păsări de talie mică. Este o pasăre arboricolă nocturnă. Ziua nu vânează, stând de regulă lângă trunchiul vreunui arbore.
În România, ciuful de pădure este adesea auzit în perioada de reproducere la marginea satelor sau pe aliniamentele de copaci sau tufe.
Pe timpul iernii se adună câteva zeci sau sute de indivizi în locuri ferite de vânt, cu vegetație bogată, de regulă în tuia sau în alte conifere ornamentale din fața clădirilor, școlilor, grădinițelor sau chiar în curtea oamenilor. La baza arborilor care adăpostesc ciufi de pădure pot fi observate ingluvii în cantități mari.
Depune 4-6 ouă la intervale de două zile, începând din mijlocul lui martie, uneori chiar mai devreme, până la începutul lui aprilie. Ouăle sunt albe. eliptice, netede, cu pori fini. Femela clocește timp de 27-32 de zile, fiind hrănită, în acest timp, de mascul Puii sunt nidicoli și sunt hrăniți de femelă cu hrana adusă de mascul. Puii părăsesc cuibul după aproximativ 21 de zile dar rămân în vegetația din zona cuibului și sunt hrăniți de către adulți. Devin capabili de zbor la aproximativ 35 de zile. În condiții de hrană abundentă, femela poate depune și a doua pontă.

Este o specie monogamă. Cuibul este construit de ambii parteneri în 5-6 săptămâni. Constă dintr-o cupă din pământ căptușită cu rădăcini, iarbă și fire de păr, menținută într-o structură formată din ramuri. Cuibul are de obicei două intrări. Este poziționat într-un arbore sau într-un tufiș, la câțiva metri de sol. Femela depune 4-9 ouă gri-verzui cu pete maronii. Incubația este asigurată de către femelă și durează 16-21 de zile, în tot acest timp femela fiind hrănită de mascul. Ambii părinți hrănesc puii, dar cel care apără cuibul este masculul. Juvenilii zboară de la cuib după 25-29 de zile, însă familia rămâne împreună până toamna.

Amenințări și măsuri de conservare

Principala amenințare pentru ciuful de pădure 0este legată de degradarea și pierderea habitatului adecvat, a zonelor de reproducere și aglomerare, prin defrișarea arborilor din apropierea zonelor agricole și a zonelor umede, cu schimbarea folosinței terenurilor. Alte amenințări sunt reprezentate de utilizarea intensivă a pesticidelor în agricultură, folosirea otrăvurilor contra rozătoarelor, ceea ce duce la diminuarea principalei resursei de hrană, dar și braconajul.
Principalele măsuri de conservare constau în: menținerea, crearea și promovarea terenurilor necultivate cu vegetație corespunzătoare, menținerea și interzicerea arderii miriștilor, menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști spontane incluzând și arbori, menținerea managementului adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional, reducerea folosirii chimicalelor din agricultură, aplicarea chimicalelor puțin toxice și persistente. În zonele de aglomerare a speciei, trebuie luate măsuri pentru asigurarea liniștii. Legislația vânătorii trebuie respectată, măsurile împotriva braconajului fiind aplicate prin cooperarea între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare jandarmerie și Garda de Mediu. Managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei și amplasarea noilor cabluri la standardele naționale garantează securitatea păsărilor.
Se recomandă și identificarea și managementul zonelor unde survine o mortalitate crescută cauzată de drumuri, inventarierea zonelor de reproducere, atât actuale cât și potențiale, identificarea zonelor de migrațiune, hrănire și aglomerare importante pentru conservare, promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei.

În vederea conservării se recomandă menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști spontane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori neproductivi dispersate, menținerea miriștilor și interzicerea incendierii acestora, reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente, evitarea folosirii erbicidelor în perioadele critice, cum ar fi perioadele de reproducere. În zonele deschise agricole este bine să se păstreze un mozaic de habitate cu pâlcurilor de arbori și a arbuști. Incendiile ilegale în tufărișuri este de dorit să fie prevenite și în cazul înfăptuirii să fie penalizate. Trebuie acordată importanță menținerii zonelor critice de reproducere, controlului și penalizării distrugerii cuiburilor, iar vânătoarea trebuie limitată.

Sunt de folos și este bine să fie promovate studiile referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, în special cele care vizează parametrii demografici, să se inventarieze zonele de reproducere actuale și potențiale și să se identifice zonele importante pentru conservarea speciei.

Bibliografia

   • Lars Svensson, Hakan Delin, 1988, Photographic guide to the birds of Britain and Europe, Owls, 164, Chancellor Press, London
   • Svensson (text și hărți), 2017, Ghid pentru identificarea păsărilor. Europa și zona mediteraneană, traducerea și adaptarea în limba română: Societatea Ornitologică Română, Emanuel Ștefan Baltag, Sebastian Bugariu, Alida Barbu, p.228;Radu Dimitrie, 1983, Mic atlas ornitologic, Edit. Albatros, București, pag. 142Fântână Ciprian, Kovács Istvan, Benkő Zoltán, Daròczi Szilárd, Domșa Cristian, Veres-Szászka Judit (editori), 2022, Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, ediția a II-a – Iubește păsările, salvează natura!, Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Direcția Biodiversitate, coordonare științifică Societatea Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus, produs de EXCLUS PROD SRL, p. 306-307 ; 
   • https://ornitodata2.sor.ro/specii/379/ciuf-de-padure-asio-otus
Follow Us