Descriere instituțională

Descriere instituțională

Ce este APNV?

Administrația Parcul Natural Văcărești este o structură de administrare special constituită cu personalitate juridică căreia i s-a încredințat administrarea ariei naturale protejate Parcul Natural Văcărești – ca serviciu public de interes local al Municipiului București. Preluarea administrării ariei naturale protejate s-a făcut prin semnarea contractului de administrare nr. 8001 din data de 29.12.2021 cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Cum a fost înfiițată Administrația?

Administrația Parcul Natural Văcărești a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București numărul 328/ 2021 http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/H328_21.pdf

Ce acte normative reglementează activitatea?

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 

Ce departamente sunt în APNV?

Compartimentul Managementul Biodiversității, Biroul Monitorizare, Biroul Financiar-Contabilitate, Administrativ și Relații cu Publicul, Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Achiziții http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH328_21.pdf

Ce buget are instituția?

Care este categoria ariei naturale protejate?

Parc Natural – categoria V UICN: Pesiaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere

Care este obiectivul ariei protejate?

Scopul și strategia de management a Parcului Natural Văcărești este protecția și conservarea unui ansamblu peisagistic, a habitatelor și speciilor naturale importante care s-au dezvoltat în zona urbană fără niciun ajutor din partea omului.

Cum ajung în Parcul Natural Văcărești?

Parcul poate fi accesat pe oricare din cele două puncte de acces. Pentru detalii vizitează pagina despre accesul în parc.

Follow Us