Grangur

Grangur – Oriolus oriolus

Clasificare

  • Regn: Animalia
  • Clasa: Aves
  • Ordin: Passeriformes
  • Familie: Oriolidae
  • Gen: Oriolus
  • Specie: Oriolus oriolus

Caractere de identificare

Masculul este galben, cu aripile și coada negre. Femela are colorit verzui cu aripile și coada
mai întunecate.

Distribuție

Grangurul este un vizitator de vară larg răspândit în Europa. Lipsește doar din zona nordică a continentului. Specia mai cuibărește din Vestul Asiei până în Mongolia și China, India și nord-vestul Africii. Exceptând partea centrală a Indiei, unde poate fi sedentară, specia migrează în centrul și sudul Africii, iar populațiile din zona Indiei se deplasează pentru a ierna în sudul peninsulei. Populația europeană este cuprinsă între 4.370.000 și 8.020.000 de perechi cuibăritoare, reprezentând mai mult de jumătate din populația globală a speciei. În perioada 1982-2013 populația de grangur din Europa a fost stabilă. Populația de grangur din România este cuprinsă între 400.000 și 800.000 de perechi cuibăritoare, având o tendință descrescătoare.

Modul de viață și biologia speciei


În Europa, grangurul cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă pădurile ripariene, pădurile deschise de foioase sau chiar grădinile mai mari. În partea estică a Europei poate trăi și în păduri mai compacte, în păduri mixte sau în păduri de conifere. Evită zonele fără copaci, dar poate zbura în astfel de zone pentru a se hrăni. În cartierele de iernare poate fi întâlnit în habitate precum păduri semiaride sau umede, păduri înalte, mozaicuri formate din păduri și savană sau doar savană.
Este o pasăre timidă, care stă mereu ascunsă în frunziș. Migrația este realizată pe timp de noapte. Longevitatea maximă atinsă este de 14 ani și opt luni. Este o specie preponderent insectivoră, dar se hrănește și cu cireșe sau alte fructe. Prada este căutată în special în vârful copacilor, dar și în frunziș sau este culeasă chiar de pe sol. Se poate adăpa din zbor, precum rândunicile. Se întorc în cartierele de iernare în mai-iunie.


Cuibul este construit de către femelă și este asemănător unui hamac. Cuibul este în formă de cupă și este construit din materiale precum papus de trestie, iarbă, mușchi, bucăți de pânză, hârtie, scoarță de copac, licheni etc. Pe interior este căptușit cu pene sau fire de lână și păr de cal, atunci când acestea sunt disponibile. Femela depune o pontă formată din 2-5 ouă albe cu stropi brun-ruginii. Incubația durează 16-18 zile. Puii zboară de la cuib după ce părinții îi hrănesc intensiv timp de 17-18 zile. Incubația ouălor este asigurată în special de către femelă, aceasta fiind uneori înlocuită de mascul. După ce părăsesc cuibul, ei mai stau încă 10-14 zile împreună cu adulții. O pereche depune o singură pontă într-un sezon de reproducere.

Amenințări și măsuri de conservare


Amenințările identificate sunt fragmentarea și pierderea habitatului, precum și poluarea. Ca măsuri de conservare se recomandă: potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei, pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice, păstrarea unui mozaic de habitate cu prezența pâlcurilor de copaci și a arbuștilor în zonele deschise agricole, menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști spontane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori neproductivi dispersate, conservarea pădurilor aflate în vecinătatea habitatelor acvatice, reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în agricultură și silvicultură, prevenirea incendiilor în tufărișuri și liziere de păduri. Este necesară inventarierea zonelor de reproducere, a zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei. Este utilă și promovarea studiilor referitoare la biologia speciei.

Bibliografia

  • Fântână Ciprian, Kovács Istvan, Benkő Zoltán, Daròczi Szilárd, Domșa Cristian, Veres-Szászka Judit (editori), 2022, Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, ediția a II-a – Iubește păsările, salvează natura!, Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Direcția Biodiversitate, coordonare științifică Societatea Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus, produs de EXCLUS PROD SRL, p. 540.
  • Radu Dimitrie, 1983, Mic atlas ornitologic – Păsările lumii, Editura Albatros, București, p. 244.
Follow Us