Pițigoi albastru

Pițigoi albastru – Cyanistes caeruleus

Clasificare

 • Regnul: Animalia
 • Clasa: Aves
 • Ordin: Passeriformes
 • Familie: Paridae
 • Gen: Cyanistes
 • Specie: Cyanistes caeruleus

Caractere de identificare

Pițigoiul albastru este o specie de pasăre cântătoare de talie mică, viu colorată, simpatică, foarte vioaie și activă, uneori chiar agresivă. Îl putem observa iarna la hrănitoarele amenajate în grădini şi în parcuri. Uneori poate fi văzut făcând acrobații, atârnând cu capul în jos pe ramurile subţiri, în căutarea semințelor nutritive.

 Lungimea corpului este de 10-12 cm și cântărește în medie  7,5-14,7 g. Sexele sunt relativ similare,   masculul fiind colorat în nuanțe mai vii comparativ cu femela. Capul este mic, dar cu aspect rotund, uneori pare că nu are gât. Capul are un model caracteristic, cu o bandă neagră subțire ce traversează ochiul, obrajii sunt albi, iar creștetul este albastru. De jur împrejurul gâtului are un colier negru, care se prelungește înspre bărbie. Pe partea ventrală, penajul este gălbui, cu o dungă gri-negricioasă în lungul abdomenului. Aripile sunt albăstrui, la fel și coada.

Juvenilii au creștetul de culoare gri-verzuie și obrajii galbeni.

Numele de gen, Cyanistes, provine din cuvântul grecesc kyanos – albastru închis. Epitetul specific, caeruleus, provine din latină și se referă la aceeași nuanță de albastru.

Distribuția

Pițigoiul albastru este o specie larg răspândită în palearcticul de vest. Cuibărește în Europa, în Orientul Apropiat, în nordul Africii, în zona temperată cu climat temperat continental, oceanic sau mediteranean. Apare însă și în zonele boreale cu temperatură mai scăzută. Este întâlnit în aproape toată Europa, unde cuibărește peste 75% din populația mondială, constând în 20 000 000 – 44 000 000 de perechi.

În România este prezent pe întreg teritoriul țării, inclusiv în zona montană, până la limita zonei alpine, populația fiind între 875 292 și 1 255 047 de perechi cuibăritoare.

Mediul de viață și biologia speciei

În România, piţigoiul albastru este prezent în diferite tipuri de habitate, atât în zonele de câmpie cu păduri de foioase, în principal cele de stejar (Quercus sp.), dar şi în păduri mixte. Poate fi văzut în livezi, grădini și parcuri din localități, pe marginea drumurilor, oriunde găseşte scorburi sau cavități pentru cuibărit. Iarna poate fi găsit şi pe terenurile acoperite de stuf. Longevitatea maximă este de 14 ani și șase luni. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de un an.

În perioada cuibăritului, regimul alimentar este predominant insectivor, dar consumă și polen. Atârnând cu capul în jos pe ramuri, caută hrana, constând în insecte, păianjeni şi alte nevertebrate mici.

În timpul iernii se hrănește cu diferite semințe şi fructe. Vizitează hrănitorile de păsări amenajate în grădini şi parcuri, consumând seminţe, dar nu refuză nici bucăţile de grăsime lăsate de oameni. Nu migrează, fiind o pasăre sedentară pe întreg teritoriul de distribuţie. În perioada rece se deplasează însă, formând stoluri mixte, alături de alte specii de pițigoi, către zone cu hrană mai abundentă. Pițigoii albaștri se adaptează foarte ușor la noi surse de hrană și au capacitatea de a învăța noi modalități de procurare a hranei și de a-și însuși tehnici prin imitare.  S0unt capabili să deschidă capacele de carton ale cutiilor de lapte lăsate în fața ușilor, pentru a obține spuma hrănitoare plină de grăsime, comportament observat pentru prima dată la pițigoii mari (Parus major) într-o localitate din Marea Britanie.

Pițigoiul albastru este o specie în general monogamă. Își apără teritoriul cu agresivitate, deseori intrând în competiție intensă cu pițigoiul mare (Parus major). În ritualul nupțial, masculul planează în jos spre femelă, apoi ,, dansează ,, în jurul cuibului cu aripile și coada răsfirate. Mai rar  masculii pot fi poligami, având mai multe partenere în același teritoriu. Cuibăreşte în scorburile din arborii bătrâni, dar pot folosi și cuiburile artificiale, uneori și cavitățile din pereții construcţiilor. Locul de cuibărit, rămâne de regulă în aceeaşi zonă de la un an la altul. Cuibul este construit de femelă în aceste cavităţi naturale sau artificiale din mușchi, păr, pene şi  licheni. În lunile aprilie-mai, femela depune 7-8 ouă de 16 x 12 mm, pe care le cloceşte timp de 14 zile, timp în care masculul o hrăneşte.  Pot fi observate, nu de puţine ori,  ponte foarte mari, de 15-18 ouă, provenite de la mai multe femele. După ecloziune, puii pot fi hrăniţi de un singur adult, cu o frecvenţă uimitoare, o dată la 90 secunde. Puii părăsesc cuibul după 18-22 de zile de la ecloziune. O pereche depune în general două ponte într-un an.

Amenințări și măsuri de conservare

Piţigoiul mare este ameninţat de modificarea, fragmentarea sau pierderea habitatului, managementul defectuos al pădurii și poluare.

Pentru conservare se recomandă să se interzică noile proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie, interzicerea defrișării și schimbarea folosinței terenului.

Lucrările silvice trebuie corelate cu biologia speciei, pentru a se evita perturbările în perioada de reproducere.

Se urmărește să se diminueze folosirea insecticidelor și erbicidelor în agricultură și silvicultură, iar în caz de necesitate și în lipsa alternativelor, substanțele cu toxicitate și persistență minimă ar trebui aplicate pe terenurile de reproducere a speciei numai în afara perioadei de cuibărit.

Se recomandă menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii, menținerea a cel puțin 30 de arbori pe hectar pentru cuibărirea în scorburi, menținerea stratului de subarbuști în pădurile exploatate. Este de folos să se  instaleze cuiburi artificiale pentru pițigoiul mare.

Este foarte important să se efectueze monitorizarea anuală standardizată pentru a determina tendințele populaționale, identificarea zonelor de reproducere, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei, dar și promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei.

Bibliografia

 • Fântână Ciprian, Kovács Istvan, Benkő Zoltán, Daròczi Szilárd, Domșa Cristian, Veres-Szászka Judit (editori), 2022, Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, ediția a II-a – Iubește păsările, salvează natura!, Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Direcția Biodiversitate, coordonare științifică Societatea Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus, produs de EXCLUS PROD SRL, p. 490-491;
 • Lars Svensson, Hakan Delin, 1988, Photographic guide to the birds of Britain and Europe, Passerines p. 254, Chancellor Press, London
 • Svensson (text și hărți), 2017, Ghid pentru identificarea păsărilor. Europa și zona mediteraneană, traducerea și adaptarea în limba română: Societatea Ornitologică română, Emanuel Ștefan Baltag, Sebastian Bugariu, Alida Barbu, p. 342;
 • Radu Dimitrie, 1983, Mic atlas ornitologic – Păsările lumii, Editura Albatros, București, p. 211;
 • Jim Flegg (editor), 1994, Birds of the Brithish Isles, Blue and great tits, p. 285-289, tipărit de Little Brown, tipografia Black Cat pentru Bookmart Ltd, Leicester;
 • Ackerman Jenifer, 2018, Geniul păsărilor, trad. din engleză Cristina Rusu, il. de John Burgoyne, consultant de specialitate Angela Petrescu, Edit. Publica, București, p.22-23
 • Aplin et al., 2013, Milk-bottles revisited: social learning and individual variation in the blue-tit (Cyanistes caeruleus), Anim. Behav., 85, p 1225-32,0
 • https://pasaridinromania.sor.ro/ Ornitodata | Piţigoi albastru (sor.ro)
 • ( https://pasaridinromania.sor.ro/specii/502/pitigoi-albastru-cyanistes-caeruleus )

 

Follow Us