Solicită informaţii de interes public

Solicită informaţii de interes public

Solicitări Informaţii de interes public conform legii nr. 544 /2001
 • Persoanele responsabile pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 din cadrul instituției:
 1. Florin Slabu – Referent de specialitate Biroul financiar-contabilitate, administrativ și relații cu publicul
 2. Program Luni – Joi: 08.00-16.30; Vineri: 08.00-14.00
 3. Telefon: 031 421 34 76
 4. E-mail: [email protected]
 • Legislaţie:
 1. Forma actualizată a Legii nr. 544/2001 se regăseşte la adresa:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. Forma actualizată a normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 se regăseşte la adresa:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996
 • Documente utile:
 1. Model solicitare în baza Legii 544/2001 Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.
 2. Model reclamatie refuz comunicare informațiiDacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.
 3. Model reclamație lipsă răspuns Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.
 • Modalități de contestare a deciziilor: în cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.
 • Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001
 • Buletin informativ 2023
Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate. Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Lista cuprinzând documentele de interes public și lista documentelor produse și sau gestionate de către Administrația Parcul Natural Văcărești :
a) lista cuprinzând documentele de interes public;
b) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

Solicitările ce nu se regăsesc în întregime în lista publicată vor urma traseul solicitărilor curente, în sensul că solicitarea se depune la registratura Administrației Parcul Natural Văcărești însoţită de toate actele necesare soluţionării;

Follow Us